ဖုန်း

နည်းပညာ

စျေးနှုန်း

Htwettoe

စိတ်ကြိုက်

စာရင်းသွင်းမည်

ဝန်ဆောင်မှုများ အပြည့်အဝသုံးနိုင်ရန် အခမဲ့စာရင်းသွင်းပါ (သို့မဟုတ်) အကောင့်ဝင်ပါ။

ယနေ့ ၂၅-၀၉-၂၀၂၂

Htwettoe

ထွက်တိုး

ဉာဏ်စမ်း

စက်တင်ဘာလအတွက်ထွက်တိုးဉာဏ်စမ်းအမှတ်(၂၀)
htwettoe
၀၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂ သတင်း