ဖုန်း

နည်းပညာ

စျေးနှုန်း

Htwettoe

စိတ်ကြိုက်

စာရင်းသွင်းမည်

ဝန်ဆောင်မှုများ အပြည့်အဝသုံးနိုင်ရန် အခမဲ့စာရင်းသွင်းပါ (သို့မဟုတ်) အကောင့်ဝင်ပါ။

ယနေ့ ၂၁-၀၅-၂၀၂၂

Htwettoe

ထွက်တိုး

ဉာဏ်စမ်း

မေလအတွက်ထွက်တိုးဉာဏ်စမ်းအမှတ်(၁၈)
htwettoe
Htwettoe

ဦးရဲမြင့်

၂၁ မေ ၂၀၂၂ ၁၂:၀၂ ညနေပိုင်းအုတ်တွင်း