ဖုန်း

နည်းပညာ

စျေးနှုန်း

Htwettoe

စိတ်ကြိုက်

စာရင်းသွင်းမည်

ဝန်ဆောင်မှုများ အပြည့်အဝသုံးနိုင်ရန် အခမဲ့စာရင်းသွင်းပါ (သို့မဟုတ်) အကောင့်ဝင်ပါ။

ယနေ့ ၀၆-၀၇-၂၀၂၂

Htwettoe

ထွက်တိုး

ဉာဏ်စမ်း

ထိကရုံးပေါင်းပင်သည်......အားဖြင့်မျိုးပွားသည်။
htwettoe
(၁) အစေ့
(၂) ပင်စည်
(၃)အစေ့နှင့်ပင်စည်
Htwettoe

Hark

၀၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ၀၉:၃၇ ညနေပိုင်းနောင်ချို