cover

ထွက်တိုး

coverပင်မစာမျက်နာ
coverအဖွဲ့များ
coverစူးစမ်းရန်
coverစာတို
coverကျွန်ုပ်

ကိရိယာများ


ကျွန်ုပ်၏ အဖွဲ့များ


အဖွဲ့များအားလုံး

user profile image
ဆွေးနွေးမယ်image
ပြန်သွားပါ

ဘက်စုံသီးနှံကာကွယ်ရေးစနစ်ဆိုတာ??

. မြေဆီလွှာ
ရေရှည်မှာဂေဟစနစ်မပျက်ပြားစေပဲ သီးနှံဖျက်ပိုး(ပိုး၊ရောဂါ၊ ပေါင်းနှင်.ကြွက်တွေ)ကိုလိုအပ်သလို ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးနည်းပညာများ ဥပမာ(ဇီဝနည်းဖြင်.ကာကွယ် ခြင်း၊ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာနည်းစနစ်များသုံးခြင်း၊ခံနိင်ရည်ရှိသောမျိုးများအသုံးပြုခြင်း)ကို စုပေါင်းပြီး ကာကွယ်နှိမ်နင်းသည့် စနစ်ဖြစ်ပါသည်။
 • ဘက်စုံသီးနှံကာကွယ်ရေးစနစ်

  ဘက်စုံသီးနှံကာကွယ်ရေးစနစ်ဆိုသည်မှာ ရေရှည်မှာဂေဟစနစ်မပျက်ပြားစေပဲ သီးနှံဖျက်ပိုး(ပိုး၊ရောဂါ၊ ပေါင်းနှင်.ကြွက်တွေ)ကိုလိုအပ်သလို ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးနည်းပညာများ ဥပမာ(ဇီဝနည်းဖြင်.ကာကွယ် ခြင်း၊ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာနည်းစနစ်များသုံးခြင်း၊ခံနိင်ရည်ရှိသောမျိုးများအသုံးပြုခြင်း)ကို စုပေါင်းပြီး ကာကွယ်နှိမ်နင်းသည့် စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုးသတ်ဆေးအား အဓိကဖျက်ပိုးကိုကင်း ထောက်စစ် ဆေးပြီး အမှန်တကယ်လိုအပ်မှသာ ညွန်ကြားချက်အတိုင်းသုံးစွဲရပါသည်။ သီးနှံကာကွယ် ရေးစနစ်များကို ရွေးချယ်ရာတွင် လူသားတို့၏ကျန်းမာရေး၊ အကျိုးပြုမိတ်ဆွေ ပိုးများ၊ ဖျက်ပိုး မဟုတ်သောပိုးများ နှင်.ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးသော နည်းလမ်းများ ကိုရွေးချယ်အသုံး ပြုရပါမည်။

  ဘက်စုံပိုးမွှာရောဂါးကာကွယ်နှိမ်နင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သဘောတရားများ

  • ဘက်စုံပိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းစနစ်များသည် သီးနှံ၊ပတ်ဝန်းကျင်၊ဖျက်ပိုးနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်စပ်မှုများ အားလုံးပါဝင်သော စိုက်ပျိုးရေးဂေဟစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို စဉ်းစားသုံး၍ ဆောင်ရွက်သောနည်းစနစ်ဖြစ်သည်။

  • ဘက်စုံပိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းစနစ်များသည်သဘာဝအတိုင်းဖျက်ပိုးများကာကွယ်နှိမ်နင်းစနစ်များကိုအထူးအလေးထားဆောင်ရွက်ရန်နှင့်စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များ၊ဇီဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ၊ဓာတုပိုးသတ်ဆေးများကိုပေါင်းစပ် အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။

  • မည်သည့်ဖျက်ပိုးပြဿနာဖြေရှင်းသောနည်းလမ်းများမဆိုသီးနှံများကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်ရန်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သင့်သည်။နောက်ဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်သာဓာတုပိုးသတ်ဆေးကိုစဉ်း စားသင့်သည်။

  • ဘက်စုံပိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းစနစ်များသည် စိုက်ပျိုးရေးဂေဟစနစ်ကြီးကို ထိခိုက်မှုနည်း၍ ကျန်းမာသန်စွမ်းသောသီးနှံ များရရှိရန်အတွက် အလေးထားဆောင်ရွက်သည်။ ၎င်းစနစ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူ၏ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုနည်းစေသည်။

  ဘက်စုံပိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

  စိုက်ပျိုးရေးနည်းဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

  ဤစနစ်တွင်စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များဖြစ်သောခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးများရွေးချယ်ခြင်း၊စိုက်ခင်းကိုသန့်ရှင်းခြင်း၊သီးနှံအချိန်မှန်စိုက်ခြင်းနှင့်သီးလှည့်စိုက်ခြင်း၊မျိုးစေ့သန့်စင်ခြင်း၊ဓါတ်မြေဩဇာအချိုးကျသုံးစွဲခြင်း၊ထယ်မထိုးခင်ရေလွှမ်းခြင်း၊ပျိုး ခင်းကိုဇကာများဖုံးအုပ်အသုံးပြုခြင်း၊သီးနှံကျန်းမာသန်စွမ်းရန်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ဖျက်ပိုးများဖျက်ဆီးမှုမှကင်းဝေးစေရန်၎င်းတို့အတွက်ဆိုးရွားသောအခြေအနေများဖန်တီးပေးခြင်းကဲ့သို့သောတိုးတက်သောလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးစနစ်များပါဝင်သည်။


  ဇီဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

  ဇီဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်းသည်ခေတ်သစ်ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းစနစ်များတွင်အရေးကြီးဆုံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထိုစနစ်တွင်ဖျက်ပိုးများထိန်းချုပ်ရန်နှင့်၎င်းတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက် သားရဲတိရိစ္ဆာန်များ၊ ကပ်ပါးကောင်များ၊ ကပ်ပါးမှိုများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အရေအတွက်များကိုတိုးပွားခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဘက်စုံသီးနှံကာကွယ်နှိမ်နင်းစနစ်သည်ဘေးကင်းခြင်း၊ရေရှည်တည်တံ့စေခြင်းနှင့်စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်သောနည်းစနစ်ဖြစ်သည်။သို့သော် လည်းဤစနစ်သည်ဓါတုဆေးများအသုံးပြုသကဲ့သို့ လျင်မြန်စွာ အစွမ်းသက်ရောက်မှု မရှိခြင်းနှင့် အချို့သောဖျက်ပိုးမျိုးစိတ် များကိုသာနှိမ် နင်းနိုင်သည်။


  ဓာတုပိုးသတ်ဆေးဖြင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

  ဤစနစ်တွင်ဓါတုပိုးသတ်ဆေးများကိုအသုံးပြုခြင်းတို့ပါဝင်သည်။၎င်းစနစ်သည်ထိရောက်လွယ်ကူသောဖျက်ပိုးကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်းစနစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းပိုးသတ်ဆေးများသည် မိတ်ဆွေပိုးများကိုသေစေသည်။ ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲခြင်း သည်တောင်သူနှင့်စားသုံးသူများကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေခြင်း၊ ဖျက်ပိုးများခံနိုင်ရည် ရှိလာခြင်းနှင့် အဓိကဖျက်ပိုးမဟုတ် သောဖျက်ပိုးများပွားများလာခြင်း ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေသည်။


  ဇီဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

  ဇီဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်းနည်းလမ်းသည်ဘက်စုံသီးနှံကာကွယ်နှိမ်နင်းများ၏အဓိကအပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် နည်းလမ်းများစွာပါဝင်သည်။ အခြားတိုင်းပြည်မှဝင်လာသောဖျက်ပိုးများကို ဇီဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်ခြင်းနည်းလမ်းတွင် တခြားနေရာမှဝင်ရောက်လာသော ဖျက်ပိုးကိုနှိမ်နင်းရန် ရည်ရွယ်၍ ဖျက်ပိုး၏မူရင်းဒေသရှိ၎င်းဖျက်ပိုး၏ မိတ်ဆွေပိုးများကို နေရာသစ်သို့ တင်သွင်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ဤစနစ်သည်ဘက်စုံကာကွယ်ရေးနည်းစနစ်တွင်အသုံးပြုမှုနည်းသည်။


  အရေအတွက်တိုးပွားစေသောဇီဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

  အရေအတွက်တိုးပွားစေသောဇီဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းတွင်မိတ်ဆွေပိုးများကိုဖြည့်စွက်လွှတ်ပေးခြင်းဖြင့်သဘာဝအတိုင်းတွေ့ရသောအရေအတွက်ကိုတိုးပွားစေခြင်းများပါဝင်သည်။ ရာသီ၏ အဓိက အချိန်တွင် မိတ်ဆွေပိုးအနည်းငယ်လွှတ် ပေးနိုင်သည်။ (သို့မဟုတ်) မိတ်ဆွေပိုး သန်းပေါင်းများစွာ လွှတ်ပေးနိုင်သည်။


  ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သောဇီဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

  ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သောဇီဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်းနည်းတွင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု၌ရှိပြီးသောမိတ်ဆွေပိုးများကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းပါဝင်သည်။မိတ်ဆွေပိုးများသည်၎င်းတို့နေလေ့နေထရှိသောပတ်ဝန်းကျင်၊ဖျက်ပိုးများနှင့်သဟဇာတဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။မိတ်ဆွေပိုးကိုတိုးတက်စေသောစိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များမှာ၎င်းတို့အတွက်နေစရာများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ရောင်စုံပန်းပွင့်များစိုက်ပျိုးပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။များစွာသောမိတ်ဆွေပိုးများသည်အရွယ်ရောက်လျှင်ဝတ်မှုန်များတွင်ပါဝင်သောသကြားဓါတ်ပေါ်မူတည်နေသဖြင့် ဝတ်မှုန်များပေါများ၍ အကြာကြီးပန်းပွင့်သောအပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်းသည် ကောင်းကျိုးများစွာဖြစ်စေသည်။


  သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲနှင့် CABI

  ----

  ထွက်တိုး Telegram Channel ဝင်ရန် နှိပ်ပါ - https://t.me/htwettoe 

  စိုက်ပျိုးရေးသတင်းနှင့် ဆောင်းပါးသစ်များ၊ စိုက်ပျိုးနည်းများ၊ ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ အတွက် ထွက်တိုးကို follow, Like, Share နှင့် Download လုပ်ထားပါ - https://htwettoe.com/download


 • article
8 ကြိုက်
77 ကြည့်ရှု