cover

ထွက်တိုး

coverပင်မစာမျက်နာ
coverအဖွဲ့များ
coverစူးစမ်းရန်
coverစာတို
coverကျွန်ုပ်

ကိရိယာများ


ကျွန်ုပ်၏ အဖွဲ့များ


အဖွဲ့များအားလုံး

user profile image
ဆွေးနွေးမယ်image
ပြန်သွားပါ

စပါးသီးနှံတွင်ကျရောက်သော ဖျက်ပိုး၊ ရောဂါများနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည့်ဓာတုဆေးများ

. ပိုးမွှား
ဆစ်ပိုး

ကာတပ်ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်၊ သိုင်အိုဒီးကပ်ဘ်၊ အီမာမက်တင်ဘန်ဇိုအိတ်+ ကလိုရမ်ထရမ်နီလီပရိုးလ်

Cartap hydrochloride, Thiodicarb, Emamectin Benzoate+ Chlorantraniliprole
 • #စပါးသီးနှံတွင်ကျရောက်သောဖျက်ပိုးများနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည့်ဓာတုဆေးများ

  ၁။ ကြက်သွန်မြိတ်ပိုး

  ကာဘိုဆာလ်ဖန်၊ ဖစ်ပရိုနေးလ်၊ အဘာမက်တင်၊ စပီနိုဆက်

  Carbosulfan, Fipronil (မြေခံ),Abamectin, Spinosad

  ၂။ ဆစ်ပိုး

  ကာတပ်ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်၊ သိုင်အိုဒီးကပ်ဘ်၊ အီမာမက်တင်ဘန်ဇိုအိတ်+ ကလိုရမ်ထရမ်နီလီပရိုးလ်

  Cartap hydrochloride, Thiodicarb, Emamectin Benzoate+ Chlorantraniliprole

  ၃။ ဖြုတ်ပိုး

  အီမီဒါကလိုပရစ်၊ အဆီဖိတ်၊ ပိုင်မီထရီုဇင်း၊ ဗျူပရိုဖီဇင်း

  Imidacloprid, Acephate, Pymetrozine, Buprofezin

  ၄။ ကျောက်ဆူးပိုး(လောင်မီးပိုး)

  ကလိုပိုင်ရီဖော့စ်၊ ကွီနယ်လ်ဖော့စ်

  Chlorpyrifos, Quinalphos

  ၅။ ပိုးစေးနဲ

  ကလိုဖန်နေးလ်ပြား၊ စပီနိုဆက်၊ ဒိုင်နိုတီဖျူရမ်၊ ပရိုဖီနိုဖော့စ်

  Chlorfenapyr, Spinosad, Dinotefuran, Profenofos

  ၆။ ရွက်လိပ်ရွက်ကပ်ပိုး

  ကာတပ်ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်၊ ကလိုပိုင်ရီဖော့စ်၊ မိုနိုခရိုတိုဖော့စ်၊ ကလိုရမ်ထရမ်နီလီပရိုးလ်

  Cartap hydrochloride, Chlorpyrifos, Monocrotophos, Chlorantraniliprole

  ၇။ နှံစုပ်ဂျပိုး

  အဆီတာမီပရစ်ဒ်၊ ပရိုဖီနိုဖော့စ်၊ အင်ဒိုဇာကပ်ဘ်

  Acetamiprid, Profenofos, Indoxacarb

  ၈။ လှေး

  အဆီတာမီပရစ်ဒ်၊ လမ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင်း၊ သိုင်ရာမီသောက်ဇင်၊ ဖစ်ပရိုနေးလ်

  Acetamiprid, Lambda-cyhalothrin, Thiamethoxam, Profenofos, Fipronil

  ၉။ စပါးဂျပိုးနက်

  အဆီဖိတ်၊ ပရိုဖီနိုဖော့စ်

  Acephate, Profenofos

  ၁၀။ ကြွက်

  ဇင့်ဖော့စဖိုက်၊ ဘရိုမီသာလင်း

  Zinc phosphide, Bromethalin,

  ၁၁။ ရွှေခရု

  နီကလိုစမိုက်

  Niclosamide

  #စပါးသီးနှံတွင်ကျရောက်သောရောဂါများနှင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

  ၁။ စပါးဂုတ်ကျိုး

  ထရိုင်ဆိုက်ကလာဇိုးလ်၊ အိုင်ဆိုပရိုသိုင်အိုလိန်း၊ အဇိုဇီစတိုဘင်

  Tricyclazole, Isoprothiolane, Azoxystrobin

  ၂။ စပါးရွက်ဖုံးခြောက်

  ဗေလီဒါမိုင်ဆင်၊ ဟက်ဆာကိုနာဇိုးလ်၊ ပရိုပီကိုနာဇိုးလ်၊ ထရိုင်ဆိုက်ကလာဇိုးလ်၊ အဇိုဇီစတိုဘင်

  Validamycin, Hexaconazole, Propiconazole, Tricyclazole, Azoxystrobin

  ၃။ စပါးရွက်ဖုံးပုပ်

  ပရိုပီကိုနာဇိုးလ်၊ ကလိုရိုသာလိုနေးလ်၊ သိုင်အိုဖာနိတ်မီသိုင်း

  Propiconazole, Chlorothalonil, Thiophanate methyl

  ၄။ စပါးရွက်ညိုပြောက်ရောဂါ

  သီရမ်၊ ကပ်တန်၊ ထရိုင်ဖလောက်စီစထရိုဘင်၊ အိုင်ပရိုဒီရုန်း၊ မန်ကိုဇက်၊ ကလိုရိုသာလိုနေးလ်၊ ပရိုပီကိုနာဇိုးလ်၊

  Thiram, Captan (မျိုးစေ့လူးနယ်)၊ Trifloxystrobin, Iprodione, Mancozeb, Chlorothalonil,

  Propiconazole

  ၅။စပါးပင်စည်ပုပ်

  ကလိုရိုသာလိုနေးလ်၊ သိုင်အိုဖာနိတ်မီသိုင်း၊ ပရိုပီကိုနာဇိုးလ်၊

  Chlorothalonil, Thiophanate methyl, Propiconazole

  ၆။ စပါးပင်ခြေပုပ်ရောဂါ

  မန်ကိုဇက်၊ ဟက်ဆာကိုနာဇိုးလ်၊ သိုင်အိုဖာနိတ်မီသိုင်း၊

  Mancozeb, Hexaconazole, Thiophanate methyl

  ၇။ စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်ခြောက် (BLB)

  ကော့ပါးအောက်စီကလိုရိုက်၊ ထရိုင်ဆိုက်ကလာဇိုးလ်၊ စထရပ်တိုမိုင်ဆင် ဆာလ်ဖိတ်

  Copper oxychloride, Tricyclazole, Streptomycin sulphate

  ၈။ စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်စင်း

  ကော့ပါးအောက်စီကလိုရိုက်၊ ထရိုင်ဆိုက်ကလာဇိုးလ်၊ စထရပ်တိုမိုင်ဆင် ဆာလ်ဖိတ်

  Copper oxychloride, Tricyclazole, Streptomycin sulphate

  ၉။ စပါးမှိုသီး

  ပရိုပီကိုနာဇိုးလ်၊ ကော့ပါးဟိုက်ဒရောဆိုက်

  Propiconazole, Copper hydroxide

  ၁၀။ မြစ်ဖုနီမတုတ်၊ ပင်စည်နီမတုတ်

  ကာဘိုဆာလ်ဖန်၊ ဖစ်ပရိုနေးလ်

  Carbosulfan, Fipronil (မြေခံ)

  ၁၁။ စပါးပင်ပုဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (ဖြုတ်စိမ်းကျရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်)

  ဗျူပရိုဖီဇင်း+ အဆီတာမီပရစ်၊ ပိုင်မီထရိုဇင်း+ နိုင်တီပိုင်ရမ်

  Buprofezin+ Acetamiprid, Pymetrozine+ Nintepyram

  Credit goes to:

  Dr.DaDa

  https://niphm.gov.in/IPMPackages/Rice

  သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ

  -----

  ထွက်တိုး Telegram Channel ဝင်ရန် နှိပ်ပါ - https://t.me/htwettoe

  စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သတ်သော အခက်အခဲများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေး အကြံဥာဏ်ရယူလိုပါက ထွက်တိုး တောင်သူအကြံပေးဖုန်း- ၀၉၉၇၇၉၁၀၀၀၀ ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် သို့မဟုတ် ထွက်တိုးကို follow, Like, Share နှင့် Download လုပ်ထားပြီး -https://htwettoe.com/download ထွက်တိုးမေးဖြေကဏ္ဍတွင်ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်။


 • article
 • article
 • article
 • article
likes14comments2
views215views2286