cover

ထွက်တိုး

coverပင်မစာမျက်နာ
coverအဖွဲ့များ
coverစူးစမ်းရန်
coverစာတို
coverကျွန်ုပ်

ကိရိယာများ


ကျွန်ုပ်၏ အဖွဲ့များ


အဖွဲ့များအားလုံး

user profile image
ဆွေးနွေးမယ်image
ပြန်သွားပါ

တစ်ပတ်တာ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်နှင့် စိုက်/မွေးအကြံပြုချက်  

. ရာသီဥတု သတင်းများ
ရန်ကုန်တိုင်း
 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တွံတေးမြို့နယ်၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ် 

  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဖော်ပြပါ မြို့နယ်များတွင် ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၆) ရက် နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ မိုးသေဝသခန့်မှန်းချက်အနေဖြင့် မေလ (၂၃) ရက်မှ (၂၆)ရက်နေ့များ၌ မိုးရွာရန် (၈ဝ) ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိတဲ့အတွက် အဆိုပါရက်တွေမှာ မိုးရွာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းပါးလိုပါတယ် ခင်ဗျာ။ 

  စိုက်ပျိုးရေးအကြံပြုချက်  

  စပါးသီးနှံတွင်ကျရောက်သော ဖျက်ပိုး၊ ရောဂါများနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည့်ဓာတုဆေးများ 

    ၁။ ကြက်သွန်မြိတ်ပိုး 

    ကာဘိုဆာလ်ဖန်၊ ဖစ်ပရိုနေးလ်၊ အဘာမက်တင်၊ စပီနိုဆက် 

     Carbosulfan, Fipronil (မြေခံ),Abamectin, Spinosad 

     ၂။ ဆစ်ပိုး 

    ကာတပ်ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်၊ သိုင်အိုဒီးကပ်ဘ်၊ အီမာမက်တင်ဘန်ဇိုအိတ်+ ကလိုရမ်ထရမ်နီလီပရိုးလ် 

    Cartap hydrochloride, Thiodicarb, Emamectin Benzoate+ Chlorantraniliprole 

     ၃။ ဖြုတ်ပိုး 

    အီမီဒါကလိုပရစ်၊ အဆီဖိတ်၊ ပိုင်မီထရီုဇင်း၊ ဗျူပရိုဖီဇင်း 

    Imidacloprid, Acephate, Pymetrozine, Buprofezin 

     ၄။ ကျောက်ဆူးပိုး(လောင်မီးပိုး) 

    ကလိုပိုင်ရီဖော့စ်၊ ကွီနယ်လ်ဖော့စ် 

    Chlorpyrifos, Quinalphos 

     ၅။ ပိုးစေးနဲ 

    ကလိုဖန်နေးလ်ပြား၊ စပီနိုဆက်၊ ဒိုင်နိုတီဖျူရမ်၊ ပရိုဖီနိုဖော့စ် 

    Chlorfenapyr, Spinosad, Dinotefuran, Profenofos 

     ၆။ ရွက်လိပ်ရွက်ကပ်ပိုး 

    ကာတပ်ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်၊ ကလိုပိုင်ရီဖော့စ်၊ မိုနိုခရိုတိုဖော့စ်၊ ကလိုရမ်ထရမ်နီလီပရိုးလ် 

    Cartap hydrochloride, Chlorpyrifos, Monocrotophos, Chlorantraniliprole 

      ၇။ နှံစုပ်ဂျပိုး 

     အဆီတာမီပရစ်ဒ်၊ ပရိုဖီနိုဖော့စ်၊ အင်ဒိုဇာကပ်ဘ် 

    Acetamiprid, Profenofos, Indoxacarb 

     ၈။ လှေး 

    အဆီတာမီပရစ်ဒ်၊ လမ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင်း၊ သိုင်ရာမီသောက်ဇင်၊ ဖစ်ပရိုနေးလ် 

    Acetamiprid, Lambda-cyhalothrin, Thiamethoxam, Profenofos, Fipronil 

     ၉။ စပါးဂျပိုးနက် 

     အဆီဖိတ်၊ ပရိုဖီနိုဖော့စ် 

    Acephate, Profenofos 

     ၁၀။ ကြွက် 

    ဇင့်ဖော့စဖိုက်၊ ဘရိုမီသာလင်း 

    Zinc phosphide, Bromethalin, 

     ၁၁။ ရွှေခရု 

    နီကလိုစမိုက် 

    Niclosamide 

    #စပါးသီးနှံတွင်ကျရောက်သောရောဂါများနှင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ 

     ၁။ စပါးဂုတ်ကျိုး 

    ထရိုင်ဆိုက်ကလာဇိုးလ်၊ အိုင်ဆိုပရိုသိုင်အိုလိန်း၊ အဇိုဇီစတိုဘင် 

    Tricyclazole, Isoprothiolane, Azoxystrobin 

      ၂။ စပါးရွက်ဖုံးခြောက် 

     ဗေလီဒါမိုင်ဆင်၊ ဟက်ဆာကိုနာဇိုးလ်၊ ပရိုပီကိုနာဇိုးလ်၊ ထရိုင်ဆိုက်ကလာဇိုးလ်၊ အဇိုဇီစတိုဘင် 

    Validamycin, Hexaconazole, Propiconazole, Tricyclazole, Azoxystrobin 

      ၃။ စပါးရွက်ဖုံးပုပ် 

     ပရိုပီကိုနာဇိုးလ်၊ ကလိုရိုသာလိုနေးလ်၊ သိုင်အိုဖာနိတ်မီသိုင်း 

    Propiconazole, Chlorothalonil, Thiophanate methyl 

     ၄။ စပါးရွက်ညိုပြောက်ရောဂါ 

  သီရမ်၊ ကပ်တန်၊ ထရိုင်ဖလောက်စီစထရိုဘင်၊ အိုင်ပရိုဒီရုန်း၊ မန်ကိုဇက်၊ ကလိုရိုသာလိုနေးလ်၊ ပရိုပီကိုနာဇိုးလ်၊ 

     Thiram, Captan (မျိုးစေ့လူးနယ်)၊ Trifloxystrobin, Iprodione, Mancozeb, Chlorothalonil, 

   Propiconazole 

     ၅။စပါးပင်စည်ပုပ် 

     ကလိုရိုသာလိုနေးလ်၊ သိုင်အိုဖာနိတ်မီသိုင်း၊ ပရိုပီကိုနာဇိုးလ်၊ 

     Chlorothalonil, Thiophanate methyl, Propiconazole 

      ၆။ စပါးပင်ခြေပုပ်ရောဂါ 

     မန်ကိုဇက်၊ ဟက်ဆာကိုနာဇိုးလ်၊ သိုင်အိုဖာနိတ်မီသိုင်း၊ 

     Mancozeb, Hexaconazole, Thiophanate methyl 

     ၇။ စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်ခြောက် (BLB) 

     ကော့ပါးအောက်စီကလိုရိုက်၊ ထရိုင်ဆိုက်ကလာဇိုးလ်၊ စထရပ်တိုမိုင်ဆင် ဆာလ်ဖိတ် 

    Copper oxychloride, Tricyclazole, Streptomycin sulphate 

     ၈။ စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်စင်း 

    ကော့ပါးအောက်စီကလိုရိုက်၊ ထရိုင်ဆိုက်ကလာဇိုးလ်၊ စထရပ်တိုမိုင်ဆင် ဆာလ်ဖိတ် 

    Copper oxychloride, Tricyclazole, Streptomycin sulphate 

     ၉။ စပါးမှိုသီး 

    ပရိုပီကိုနာဇိုးလ်၊ ကော့ပါးဟိုက်ဒရောဆိုက် 

    Propiconazole, Copper hydroxide 

     ၁၀။ မြစ်ဖုနီမတုတ်၊ ပင်စည်နီမတုတ် 

    ကာဘိုဆာလ်ဖန်၊ ဖစ်ပရိုနေးလ် 

    Carbosulfan, Fipronil (မြေခံ) 

      ၁၁။ စပါးပင်ပုဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (ဖြုတ်စိမ်းကျရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်) 

     ဗျူပရိုဖီဇင်း+ အဆီတာမီပရစ်၊ ပိုင်မီထရိုဇင်း+ နိုင်တီပိုင်ရမ် 

    Buprofezin+ Acetamiprid, Pymetrozine+ Nintepyram 

   Credit goes to:  Dr.DaDa 

  ငါး/ပုဇွန် ကန်များအတွက်အကြံပြုချက်  

  မုန်တိုင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် မိုးရွာနိုင်တဲ့အတွက် အောက်ပါအချက်တွေ ဆောင်ရွက်ဖို့ အကြံပြု တိုက်တွန်းလိုပါတယ် ခင်ဗျာ။ 

  • ရေချဉ်ဖန်နှုန်းနှင့် ပျော်ဝင်အောက်ဆီဂျင် စောင့်ကြည့်ရန်၊ 
  • ကန်အတွင်းရေအပူချိန် လျော့ကျနိုင်ပါသဖြင့် အပူချိန်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲခြင်းကို ဂရုပြုရန်၊ 
  • ရေချဉ်ဖန်နှုန်းကျဆင်းသွားနိုင်သဖြင့် ဂရုပြုရန်၊ 
  • လေပြင်းတိုက်ခက်ချိန် ငါးများ ဖိစီးမှု Stress မဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ရန်၊ 
  • မိုးရွာပြီးနောက် ပျော်ဝင်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ရေချဉ်ဖန်နှုန်း ပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်သွားပါက ဗိုက်တာ မင်စီ၊ ပိုတက်စီယမ်၊ ဆိုဒီယမ်နဲ့ မက်ဂနီစီယမ်ဆားတို့ကို အစာကျွေးချိန် ထည့်ကျွေးရန်၊ 

  Weather Source: CIAT 

  ------------------ 

  ငါးမွေးမြူရေးနှင့်ပတ်သတ်သောဆောင်းပါးများ၊ မွေးမြူရေးနည်းလမ်းများ၊ ငါးမွေးမြူရာတွင်သိထားသင့်သော အချက်များကို ပိုမိုလေ့လာလိုပါက 

  ထွက်တိုးစိုက်မွေးဖုန်းဆော့ဝဲ -https://htwettoe.com/download 

  ထွက်တိုး၏စီးပွားဖြစ်ငါးမွေးမြူရေးအဖွဲ့ - https://www.facebook.com/groups/4200052776702483 

  တွင် လေ့လာနိုင်ပြီး ဝင်ရောက်ဆွေးနွေး နိုင်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည် ခင်ဗျာ။ 


 • article
likes8comments1
views210views2130