cover

ထွက်တိုး

coverပင်မစာမျက်နာ
coverအဖွဲ့များ
coverစူးစမ်းရန်
coverစာတို
coverကျွန်ုပ်

ကိရိယာများ


ကျွန်ုပ်၏ အဖွဲ့များ


အဖွဲ့များအားလုံး

user profile image
ဆွေးနွေးမယ်image
LeaderBoard

ထွက်တိုးဥာဏ်စမ်းအမှတ်စာရင်း

သင်ခန်းစာများ

ဉာဏ်စမ်းဦးဆောင်မှုပြဇယား

. ထွက်တိုးဥာဏ်စမ်းအမှတ်စာရင်း
ထွက်တိုးနေ့စဥ်ဉာဏ်စမ်းမှာ ဘယ်သူတွေဦးဆောင်နေလဲ?
image
image
image
likes20comments0
views251views1295

အမှတ်စာရင်းကြည့်ရန်နှိပ်ပါ

. ထွက်တိုးဥာဏ်စမ်းအမှတ်စာရင်း
ဇွန်လ ၁ ရက်မှ ၃၀ ရက်နေ့ထိ ထွက်တိုးဉာဏ်စမ်းမှာ ဘယ်သူတွေဦးဆောင်နေလဲကြည့်လို့ရပါပြီ
image
image
image
likes21comments0
views299views2559

ဉာဏ်စမ်းဦးဆောင်မှုပြဇယား

. ထွက်တိုးဥာဏ်စမ်းအမှတ်စာရင်း
ထွက်တိုးနေ့စဥ်ဉာဏ်စမ်းမှာ ဘယ်သူတွေဦးဆောင်နေလဲ?
image
image
image
likes16comments0
views259views2425

ဉာဏ်စမ်းဦးဆောင်မှုပြဇယား

. ထွက်တိုးဥာဏ်စမ်းအမှတ်စာရင်း
ထွက်တိုးနေ့စဥ်ဉာဏ်စမ်းမှာ ဘယ်သူတွေဦးဆောင်နေလဲ?
image
image
image
likes23comments0
views135views2851

ထွက်တိုးဉာဏ်စမ်းမှာ ဘယ်သူတွေဦးဆောင်နေလဲ

. ထွက်တိုးဥာဏ်စမ်းအမှတ်စာရင်း
ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်မှ ၃၁ ရက်နေ့ထိ ထွက်တိုးဉာဏ်စမ်းမှာ ဘယ်သူတွေဦးဆောင်နေလဲကြည့်လို့ရပါပြီ
image
image
image
likes22comments0
views89views1994

ထွက်တိုးဉာဏ်စမ်းမှာ ဘယ်သူတွေဦးဆောင်နေလဲကြည့်လို့ရပါပြီ

. ထွက်တိုးဥာဏ်စမ်းအမှတ်စာရင်း
အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်မှ ၃၀ ရက်နေ့ထိ
image
image
image
likes18comments1
views131views2193
No more posts!
cover
cover
cover
cover
cover