cover

ထွက်တိုး

coverပင်မစာမျက်နာ
coverအဖွဲ့များ
coverစူးစမ်းရန်
coverစာတို
coverကျွန်ုပ်

ကိရိယာများ


ကျွန်ုပ်၏ အဖွဲ့များ


အဖွဲ့များအားလုံး

user profile image
ဆွေးနွေးမယ်image
Jute

ဂုန်လျှော်

သင်ခန်းစာများ

ဂျူး⁠မြစ်စိုက်နည်း

. စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ
ဂျူး⁠မြစ်စိုက်နည်း
image
0 ကြိုက်
1 ကြည့်ရှု

ဂျူးမြစ်ပင်၏ စိုက်ပျိုးနည်းနှင့် ဆေးဖက်ဝင်ခြင်း

. ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးများ
ဂျူးမြစ်ပင်၏ စိုက်ပျိုးနည်းနှင့် ဆေးဖက်ဝင်ခြင်း
image
1 ကြိုက်
4 ကြည့်ရှု

မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်မှ တောင်သူများ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဂျုးမြစ် စိုက်ပျိုးရန်ပြင်ဆင်နေ

. ထွက်တိုးဥာဏ်စမ်းအမှတ်စာရင်း
မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်မှ တောင်သူများ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဂျုးမြစ် စိုက်ပျိုးရန်ပြင်ဆင်နေ
image
2 ကြိုက်
4 ကြည့်ရှု
No more posts!
cover
cover
cover
cover
cover