cover

ထွက်တိုး

coverပင်မစာမျက်နာ
coverအဖွဲ့များ
coverစူးစမ်းရန်
coverစာတို
coverကျွန်ုပ်

ကိရိယာများ


ကျွန်ုပ်၏ အဖွဲ့များ


အဖွဲ့များအားလုံး

user profile image
ဆွေးနွေးမယ်image
LeaderBoard

ထွက်တိုးဥာဏ်စမ်းအမှတ်စာရင်း

သင်ခန်းစာများ

ဉာဏ်စမ်းဦးဆောင်မှုပြဇယား

. ထွက်တိုးဥာဏ်စမ်းအမှတ်စာရင်း
ထွက်တိုးနေ့စဥ်ဉာဏ်စမ်းမှာ ဘယ်သူတွေဦးဆောင်နေလဲ?
image
image
image
19 ကြိုက်
162 ကြည့်ရှု

အမှတ်စာရင်းကြည့်ရန်နှိပ်ပါ

. ထွက်တိုးဥာဏ်စမ်းအမှတ်စာရင်း
ဇွန်လ ၁ ရက်မှ ၃၀ ရက်နေ့ထိ ထွက်တိုးဉာဏ်စမ်းမှာ ဘယ်သူတွေဦးဆောင်နေလဲကြည့်လို့ရပါပြီ
image
image
image
21 ကြိုက်
262 ကြည့်ရှု

ဉာဏ်စမ်းဦးဆောင်မှုပြဇယား

. ထွက်တိုးဥာဏ်စမ်းအမှတ်စာရင်း
ထွက်တိုးနေ့စဥ်ဉာဏ်စမ်းမှာ ဘယ်သူတွေဦးဆောင်နေလဲ?
image
image
image
16 ကြိုက်
225 ကြည့်ရှု

ဉာဏ်စမ်းဦးဆောင်မှုပြဇယား

. ထွက်တိုးဥာဏ်စမ်းအမှတ်စာရင်း
ထွက်တိုးနေ့စဥ်ဉာဏ်စမ်းမှာ ဘယ်သူတွေဦးဆောင်နေလဲ?
image
image
image
23 ကြိုက်
134 ကြည့်ရှု

ထွက်တိုးဉာဏ်စမ်းမှာ ဘယ်သူတွေဦးဆောင်နေလဲ

. ထွက်တိုးဥာဏ်စမ်းအမှတ်စာရင်း
ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်မှ ၃၁ ရက်နေ့ထိ ထွက်တိုးဉာဏ်စမ်းမှာ ဘယ်သူတွေဦးဆောင်နေလဲကြည့်လို့ရပါပြီ
image
image
image
22 ကြိုက်
89 ကြည့်ရှု

ထွက်တိုးဉာဏ်စမ်းမှာ ဘယ်သူတွေဦးဆောင်နေလဲကြည့်လို့ရပါပြီ

. ထွက်တိုးဥာဏ်စမ်းအမှတ်စာရင်း
အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်မှ ၃၀ ရက်နေ့ထိ
image
image
image
18 ကြိုက်
1 မှတ်ချက်131 ကြည့်ရှု
No more posts!
cover
cover
cover
cover
cover